Planeta je prga: Děkujeme všem!

Celoroční soutěže Déčka — Planeta je prga: Děkujeme všem!