Hackni nudu: Galina Miklínová

Hackni nudu: Galina Miklínová