Roboti v základní škole

Zprávičky (iReportér) — Roboti v základní škole

(20. 3. 2019) Roboti v Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál. Školáci se připravují na průmysl 4.0. Ničeho se nebojí, nemají žádné zábrany (kluci jsou čtvrťák a šesťák). Od ledna 2019 spolupracuje Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál v projektu Čerstvý vítr z hor reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Cílem projektu je vytvoření sítě Center kolegiální podpory (CKP), která organizují projektová odpoledne pro pedagogy všech typů škol, další pracovníky ve vzdělávání a širokou veřejnost z oblasti přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientované výuky. Škola získala vybavení v hodnotě 242 600 Kč. — Autor: Karel Knapp