Projekt k 100 letům republiky

Zprávičky (iReportér) — Projekt k 100 letům republiky

Žáci ZŠ Hranice spolu s učiteli připravovali prezentaci podle tématu, které si — vybrali. Jednalo se o konec Rakouska - Uherska, vyhlášení republiky, vznik ČSR na — mapě, osobnosti a okolnosti vzniku republiky, významné stavby, Mnichov, — Sudety, německá okupace, naši významní malíři, osvobození 1945, změny na mapě, co dali Češi světu, Únor 1948, objevy a vynálezy, okupace 1968, sportovní úspěchy, sametová revoluce, Češi ve světě, rozdělení republiky 1993, naši prezidenti. — Témata byla propojena scénkami a písněmi, které připomínaly dobu jejich vzniku. — Na závěr vystoupení byli žáci seznámeni s přesným popisem obsahu tubusu, který — byl připraven k vložení do kořenů při sázení lípy. Na závěr akce si všichni účinkující — zazpívali státní hymnu. — Video prezentuje výstavu výstupů žáků z projektu. — Autor: Josef Levý