Lesní pedagogika v Javorníku - Mateřské školy

Zprávičky (iReportér) — Lesní pedagogika v Javorníku - Mateřské školy

Dle schváleného plánu osvětových a marketinkových akcí LČR, s.p. na rok 2018, proběhly ve dnech 24.4.2018 - 25.4.2018 dvě vycházky s lesníky pro děti předškolního věku z Mateřské školky Polská a z Mateřské školky Míru v Javorníku. — V úterý 24.4.2018 se akce zúčastnilo 15 dětí a jedna vyučující z MŠ Polská. Děti se dozvěděly něco o zvířátkách a zvířecích rodinkách. Hledaly, poznávaly a následně přiřazovaly parohy lesní zvěře. V lese počítaly kolíčky, poznávaly barvy a dozvěděly se něco o ochranném zbarvení zvěře. Na závěr si zahrály hru „medvěd v jámě“ a na památku si z přírodnin vyrobily čelenky. — Ve středu 25.4.2018 se akce zúčastnilo také 15 dětí a dvě vyučující z MŠ Míru. Děti se dozvěděly, jak roste les, hledaly parohy, poznávaly lesní a domácí zvířátka. Na závěr jsme si povídaly o listnatých a jehličnatých stromech a děti si s pomocí paní učitelek vyrobily lesní mandaly. — Autor: Michal Zajonc