Před 73 lety začalo osvobozování Československé republiky.

Zprávičky (iReportér) — Před 73 lety začalo osvobozování Československé republiky.

Právě dnes jsme si opět připomněli významnou, a pro naše město velmi důležitou událost. Před 73 lety začalo osvobozování Československé republiky ze západu, a to americkou armádou. Ví se velmi málo, že první osvobozenou obcí v bývalé Československé republice byly Hranice na samém západě země. Američané vstoupili na naše území konkrétně v místě zvaném Trojstátí. Stýkají se zde Bavorsko, Sasko a Čechy. Samotné město bylo osvobozeno v odpoledních hodinách, bez boje a větších potyček. Jednotky vedl generálmajor Clift Andruse. Pěší divize pokračovala v osvobozování směr Aš, kde probíhaly větší boje. Den osvobození našeho města si pravidelně připomínají žáci místní školy a pokládají zde květiny spolu se zpěvem státní hymny. Město a jeho vedení na významnou událost rovněž nezapomíná. Sestřich videí ukazuje samotný pietní akt, videa dále zabírají místo vstupu amerických jednotek. Dnes samozřejmě vypadá zcela odlišně. — Autor: Josef Levý