Masopustní karneval

Zprávičky (iReportér) — Masopustní karneval

Hlavně pro děti a rodiče, přítomna i ČT, farnost sv. Anežky České v Praze - Spořilově. — Autor: Petr Mazanec