Živá expozice Karla Ditterse z Dittersdorfu

Zprávičky (iReportér) — Živá expozice Karla Ditterse z Dittersdorfu

Živá expozice Karla Ditterse z Dittersdorfu proběhla v Javorníku na Jesenicku. V čem živá? Jednalo se o interaktivní expozici, kde diváci museli splnit nějaký krátký úkol, aby se expozice spustila. Prohlídka, ve které hráli žáci a učitele ZUŠ Javorník. Expozice ukázala život hudebního skladatele Karla Ditterse. Narodil se ve Vídni 2. 11. 1739. Během svého života složil 44 oper, 112 symfonií, 35 instrumentálních koncertů, 4 oratoria, 6 mší a obrovské množství kantát, kvartetů, kvintetů a árií. V Javorníku měl dům (dnes ZUŠ Javorník), působil na Jánském Vrchu. Byl hudební skladatel, houslista, dirigent. Zemřel v Červené Lhotě r. 1799 — Autor: Michal Zajonc