Pasování na školáky - MŠ Polská Javorník

Zprávičky (iReportér) — Pasování na školáky - MŠ Polská Javorník

Dne 28. 6. 2017 v obřadní síni MěÚ Javorník proběhlo Slavnostní pasování předškoláků — na školáky MŠ Polská. Děti nastoupily v modrých talárech a nechaly se pasovat starostou města Javorník panem Jiřím Jurou. Paní učitelky a zástupce ZŠ Javorník jim předali šerpu — a popřáli hodně úspěchů ve škole. Na závěr každé dítě kytičkou poděkovalo své bývalé paní ředitelce Baťové. — Autor: Michal Zajonc