Sprachdiplom - 2

Zprávičky (iReportér) — Sprachdiplom - 2

Překlad — M. H. Sprachdiplom je motivací pro žáky setkat se kromě normálního vyučování NJ s novými pracovními metodami a jednoduše se více naučit německy. — D. S. Proč by to žáci měli dělat: je to zkouška, která dosahuje úrovně A2 B1. Kdyby žáci měli zájem tuto zkoušku skládat na nějaké jazykové škole, stálo by to hodně peněz. Zde získají zkoušku zcela zdarma. Mají pak v ruce diplom, který je uznáván i v Německu. Mohou s ním nastoupit ke studiu v Německu nebo mohou připojit zkoušku Sprachdiplom II. — Co musím udělat, abych mohl zkoušku složit? — M. H. Musíte být na škole, která poskytuje Sprachdiplom, musíte absolvovat daný počet hodin němčiny, musíte připravit téma, projekt, který musíte prezentovat. Co pomůže je také doma, nejen ve škole, vyhledávat kontakt s německy mluvícími zeměmi. Můžeme sledovat německý televizní program, můžeme tam vycestovat atd. — Autor: Zdeněk Lutovský