Rok Déé: Kolektiv mladých hasičů Předlánce

Rok Déé: Kolektiv mladých hasičů Předlánce