Příbram - Havířské šprýmování (2014)

Školní televize — Příbram - Havířské šprýmování (2014)