Hydrostatický paradox

Rande s fyzikou — Hydrostatický paradox