Odvození vzorečku pro tlak

Rande s Fyzikou — Odvození vzorečku pro tlak