Vlk Čepičář (ident zimní)

Déčko upoutávky — Vlk Čepičář (ident zimní)