Soutěže

Ovečky

Soutěž s Tamtamem!

Každou sobotu se můžeš zapojit do soutěže s Kačkou a Vendou o parádní ceny! Vždy po odvysílání nového dílu zde najdeš novou soutěžní otázku.

Ikona Budík

23. 9. – 27. 9. 2023

Soutěžní otázka z 23. 9.: Odkud pocházejí brambory?

Odpovědi nám posílejte na e-mail: tamtam@ceskatelevize.cz

Výhercem z minulého dílu je Martina Vlaháčová. Zkratka NATO znamená North Atlantic Treaty Organization, případně také Severoatlantická aliance. Gratulujeme!

Podrobná pravidla soutěže

Ceny