Pohádky Karla
Jaromíra Erbena

Nechte se zavést do kouzelných míst, která ještě neznáte

Vypravěč

Desatero příběhů nejznámějšího českého vypravěče pohádek Karla Jaromíra Erbena pochází z různých koutů Evropy. Vedle těch nejznámějších, jako jsou např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký nebo Otesánek, vám bude herec Josef Somr vyprávět i ty, na které se trochu zapomíná. A tak uslyšíte i kouzelné příběhy, které ještě neznáte...