Dětská záchranka
v akci

Pomozte zraněnému. Můžete mu i zachránit život!

Záchrana tonoucího

Záchrana tonoucího

8. June 2012

Záchrana tonoucího

 • Délka: 12 minut
 • Rok výroby: 2009
 • Vysíláno: 8. June 2012
 • Záchrana tonoucího

  Záchrana tonoucího

  12:55 8. June 2012

 • Epileptický záchvat

  Epileptický záchvat

  12:56 1. June 2012

 • Požití jedovaté kapaliny

  Požití jedovaté kapaliny

  13:11 25. May 2012

 • Dušení

  Dušení

  12:55 18. May 2012

 • Popáleniny a opařeniny

  Popáleniny a opařeniny

  13:18 11. May 2012

Masáž srdce
 • Srdeční masáž je extrémně důležitá pro přežití i tehdy, pokud nebudeme provádět dýchání z úst do úst.
 • Správný postup: s masáží srdce začni ihned po kolapsu. Hrudník se musí až do příjezdu záchranné služby nepřerušovaně masírovat stokrát za minutu asi do hloubky pěti centimetrů.
 • Dlaň jedné ruky polož palcovou stranou dlaně na střed hrudní kosti, na hřbet této ruky polož druhou ruku, nakloň se horní polovinou těla nad postiženého, napni lokty, začni rytmicky stlačovat hrudník.
 • Masáž srdce je fyzicky náročná, vhodné je proto střídání, samozřejmě pokud je na místě více lidí.
Jak zafixovat zlomeninu?
 • Všechny zlomeniny ruky je nejlepší vyřešit závěsem do šátku.
Zlomeniny zavřené bez porušení kůže:
 • Při zlomenině dolní končetiny udělej fixaci kosti přes dva klouby (např. klacek, smeták, případně zdravou dolní končetinu přilož ke zlomené a svaž k sobě).
 • Dlaha musí přesahovat oba klouby, jak nad zlomeninou, tak pod ní.
 • Zlomeninu chlaď a nikdy se ji nepokoušej napravovat!
Zlomeniny otevřené s poruchou kůže:
 • Sterilně přikryj ránu otevřené zlomeniny, zafixuj (fixace kosti přes dva klouby).
 • Dlaha musí přesahovat oba klouby.
 • Nikdy se nepokoušej zlomeninu napravovat!
Jak zastavit krvácení?
První pomoc při vnějším tepenném krvácení :
 • Postiženou končetinu zvedni do výšky, poraněného současně posaď nebo polož.
 • Přilož tlakový obvaz.
 • Ošetřenou končetinu ulož do velkého šátkového závěsu, dolní končetinu nechej nataženou, mírně jí vypodlož.
Stav vědomí
 • Důležité je „všimnout si“, že došlo ke ztrátě vědomí.
 • Poplácejte zraněnou osobu po tváři, oslovte ji a sledujte reakci.
 • Pokud postižený nereaguje, je hlavním úkolem průběžně sledovat:
  stav dýchání
  uvolnit dýchací cesty, pokud je to nezbytné, tak resuscitovat
Co dělat při otravě?
 • Otravy mohou mít celou řadu příznaků: nevolnost, zvracení, bolest břicha, závrať, únava nebo bezvědomí a zástava srdce.
 • Některé otravy nevykazují zpočátku žádné příznaky a u některých jedovatých rostlin se první příznaky projeví až po 24 hodinách.
 • Máš-li podezření na otravu, volej okamžitě záchrannou službu 155 či 112.
Než dorazí lékař:
 • Zajisti zbytek jedovaté látky a zjisti, co chybí.
 • Pokud postižený zvracel, uchovej vzorek a předej ho lékaři.
 • Pokud postižený nedýchá, začni s oživováním (masáž srdce a dýchání z úst do úst).
 • Nepokoušej se vyvolat zvracení!
 • Nedávej postiženému jíst ani pít (ani vodu či mléko)!

Zapamatuj si čísla tísňových linek


Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Evropské číslo tísňového volání: 112