Bludiště

Kdo nezabloudí
v Bludišti, ten se ani
ve světě neztratí.

dnes 11:30
23. 8. 2015
23. 8. 2015
Stránka pořadu

Výherce


Otázka ze 27. 6. 2015:
V řecké mytologii se vyskytuje několik bohů a řada hrdinů. Napište nám jméno starověké bohyně lásky a krásy, jedné z nejmocnějších a nejkrásnějších bohyň světa, které nedokázal nikdo odolat.

Správná odpověď: Bohyně Afrodita
Výherce: Bronislav Rašík
Blahopřejeme!

Jak se přihlásit?


Chcete se zúčastnit Bludiště? Dejte dohromady 4členný tým a spolužáky do publika, domluvte se s učitelem a pošlete nám přihlášku!

Přihláška musí obsahovat:

  1. jméno kontaktní osoby (člen pedagogického sboru školy, např. třídní učitel)

  2. úplný název, přesnou adresu školy a třídu, kterou navštěvujete

  3. telefonický kontakt, fax či e–mailovou adresu

  4. uveďte, jestli máte možnost zajistit si na vlastní náklady dopravu do Ostravy a zpět, případně i ubytování

Pravidla Bludiště


O účast v soutěži se může ucházet čtyřčlenné družstvo žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve věku 13–15 let a je jedno, zda je složeno z dívek či chlapců. V Bludišti vítězí družstvo, které získá v součtu všech disciplín nejvíce bludišťáků – bodů. Podle dosažené bodové hranice pak získává ceny bronzového, stříbrného a zlatého bludišťáka. Vítězné družstvo postupuje do dalšího dílu. Po třetí, po sobě jdoucí výhře v jednotlivých dílech soutěže družstvo končí.

Moderátor: Roman Pastorek