Bankovkovi

Jak správně hospodařit nejen s penězi?

Bankovní účet a karty
Bankovní účet a karty
Stránka pořadu

Pojď si na něco našetřit.
Stáhni si do mobilu novou aplikaci
Ámosovo prasátko a můžeš začít šetřit!A jak to funguje?

S každou částkou, kterou ušetříš,
prasátko nakrmíš – s každým
utrácením zase pohubne. Šťastný výraz
Ámosova prasátka bude tou pravou motivací,
kterou pro úspěšné naspoření potřebuješ!

Bankovkovi: Cesta za pokladem
Bankovkovi: Cesta za pokladem

Vlastnictví
 • je přirozené právo, které je chráněné mezinárodními smlouvami o lidských právech a Listinou základních práv a svobod
 • když je něco v tvém vlastnictví, znamená to, že jen ty jako fyzická osoba máš právo držet a užívat tuto věc (např. byt)
 • existuje také ochrana vlastnictví – stát zaručuje, že pokud něco začneš vlastnit, máš na to plné právo, a pokud ti to vlastnictví někdo upírá, jedná protiprávně
 • vedle osobního existuje i společné vlastnictví
 • věci můžou vlastnit nejenom fyzické osoby (jednotlivci), ale také osoby právnické (města nebo firmy)
Peníze
 • během historie se jako platidlo užívaly různé věci, např. mušle, pírka či mince z drahých kovů
 • v 17. století začínají bankovní domy vydávat první bankovky
 • platidla se s vývojem společnosti měnila, co však musí vždycky zůstat stejné, je domluva, že má platidlo stejnou hodnotu pro prodávajícího i pro kupujícího
 • bankovky smí tisknout jedině národní banka – v ČR tedy Česká národní banka, která používá různé ochranné znaky, např. vodotisk, mikrotext nebo skrytý obrazec; to vše na ochranu před paděláním
 • na světě je mnoho různých měn, proto je potřeba před cestou do zahraničí peníze vyměnit ve směnárně nebo v bance
 • každá měna má jinou hodnotu, to znamená, že nikdy nedostanete stejnou částku (např. za 100 Kč nedostanete 100 dolarů)
 • poměru mezi hodnotami dvou měn se říká směnný kurs
Bankovní účet
 • účet je virtuální pokladna, do které můžete peníze vkládat, vybírat nebo je převádět na jiný účet
 • známe několik druhů bankovních účtů, nejčastěji je dělíme na běžný účet a spořicí účet
 • vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny
 • při výběru banky je důležité všímat si, jaké má bankovní poplatky (částky, které si banka strhává za vedení účtu, za transakce, atd.)
 • zůstatek je částka, kterou máte momentálně na účtu k použití; můžete si to zjistit u bankomatu, nebo se podívat na účet přes internet
Platební karta
 • je určená k bezhotovostním platbám
 • důležité je pamatovat si PIN karty; nikam si ho nezapisujte, nikomu ho neříkejte
 • PIN zadáváte totiž při výběru peněz z bankomatu a v obchodech u nákupů za větší částky (zpravidla nad 500 Kč)
 • v případě ztráty nebo krádeže karty okamžitě volejte na bezplatnou pohotovostní linku a kartu si zablokujte
 • existuje několik druhů platebních karet, např.:
  debetní karta – peníze odcházejí z vašeho účtu, tedy všechno si kupujete za peníze, které na účtu máte
  kreditní karta vám umožňuje nakupovat, i když na účtu žádné peníze nemáte, je to totiž úvěr
Rozpočet
 • je tabulka o vašich financích na určité období
 • známe různé druhy, např. státní (bývá obvykle na 1 rok), osobní nebo rodinný (obvykle na měsíc, můžeš být i na den nebo týden)
 • pro vytvoření rozpočtu si musíte vést přehled o příjmech a výdajích (sečtete seznam očekávaných příjmů, následně seznam výdajů a potom odečtete výdaje od příjmů)
 • pokud vyděláte víc, než utratíte, máte rozpočet přebytkový; vyrovnaný rozpočet je, když se příjmy rovnají výdajům; problém nastává, když je rozpočet schodkový
 • rozpočet si můžete vést v počítačovém programu nebo v aplikaci
 • nečekaný výdaj je pravděpodobnější než nečekaný příjem - častěji musíte něco nechat opravit, než že byste nacházeli poklady
Půjčka
 • je poskytnutí peněz na určité dohodnuté období a v průběhu tohoto období ji musíte pravidelně splácet (nejčastěji v měsíčních splátkách)
 • k půjčkám se platí navíc úroky, jsou to procenta z celkové půjčené částky, vždy tedy vrátíte více, než jste si půjčili
 • peníze vám půjčuje tzv. věřitel, on také určuje výšku úroku
 • dřív než si cokoli půjčíte, srovnejte více nabídek od bank a vyberte si tu nejlepší půjčku podle ceny i podmínek splácení
 • když někdo nesplácí, co si půjčil a není schopen zaplatit ani penále, přichází exekutor
 • exekutor je úředník, který má soudní pověření k tomu, aby zabavil věci, které poslouží na úhradu dluhu
 • zadluženost je velký problém, proto existují různé neziskové organizace, které lidem v dluhové pasti poskytují poradenství
Spotřebitelský úvěr
 • než si spotřebitelský úvěr (půjčku) zařídíte, rozmyslete si, jestli věc, na kterou si úvěr berete, opravdu potřebujete, a zda budete mít na její splácení
 • poskytuje se buď na konkrétní věc, jako např. na novou televizi – v takovém případě bývá úrok výhodnější, nebo se půjčují peníze bez daného účelu, a tady bývá úrok vyšší
 • před podpisem úvěru prozkoumejte, jestli bude mít věc, na kterou si úvěr berete, hodnotu i po splacení (jestli nevyjde z módy nebo vás neomrzí)
 • nejlepší je, pokud jde o investici, která se vám časem vrátí zpátky (např. jazykový kurz)
Hypotéka
 • je v podstatě půjčka na nákup nemovitosti; je to dlouhodobý úvěr s relativně nízkým úrokem
 • kromě ceny nemovitosti zaplatíte za její odhad, za vedení úvěru a budete platit také různé poplatky, které k vlastnění nemovitosti patří, např. daň z nemovitosti
 • hypoteční úvěr by si měli brát lidé, kteří si jsou jisti výškou svých příjmů na roky dopředu
 • výhodou je, že investujete do svého, až po letech hypotéku splatíte, máte vlastní byt či dům
 • pokud však splátky řádné nesplácíte, hrozí, že o nemovitost přijdete
 • roční procentní sazba nákladů – RPSN je číslo, které vám řekne, kolik navíc zaplatíte za úvěr za období jednoho roku; udává se jako procentní podíl z částky, kterou si půjčujete a podle něj si můžete úvěry, které vám nabízejí, porovnat
Spoření
 • peníze, které teď nepotřebuješ, ukládáš stranou na dobu, kdy je potřebovat budeš (ztráta práce, nemoc, atd.)
 • úspory je dobré uložit např. na spořicí účet či termínovaný vklad do banky nebo spořitelny (říká se tomu finanční rezerva)
 • peníze, které ukládáš do banky nebo spořitelny máš ze zákona pojištěné, takže o ně, ani v případě krachu banky, nepřijdeš
 • spořicí účty jsou různé: termínovaný vklad – mívá výhodnější úrok, ale peníze z něj můžeš vybírat až po uplynutí stanovené doby; další typ spoření je stavební – po založení ti začne na účet přispívat také stát, a podobně je to i u spoření důchodového (nazývá se penzijní připojištění)
Pojištění II.
 • pojištění domácnosti je pojištění nemovitosti a kryje vás v případě nějaké pohromy, jako je vytopení, vyloupení nebo požár
 • u auta je pojištění povinné – majitel auta musí platit tzv. povinné ručení pro případ, že by někoho naboural a způsobil tak škodu
 • pojišťovna proplácí zásadně jen pojistné události, ke kterým došlo nešťastnou náhodou a ne zaviněním pojištěného
 • lidé občas zkouší provést pojistný podvod, který je ale trestný; aby se pojišťovny chránily před nepoctivými klienty, kteří chtějí jen získat peníze z pojistky, tak si dokonce zaměstnávají vlastní detektivy
Pojištění I.
 • vznikne, když uzavřeme smlouvu s pojišťovnou a pravidelně jí hradíme domluvenou platbu – pojistné
 • pojištění zajistí, že nezůstaneme my nebo naši blízcí úplně bez peněz, když se nám stane nějaká nehoda
 • události, před kterou se pojišťujeme, se říká pojistná událost – dá se pojistit např. před zraněním (úrazové pojištění) nebo uzavřít životní pojistku pro případ nehody s následky nebo smrti
 • každý by se měl pojistit podle toho, jaká nebezpečí mu hrozí; např. hasič se určitě pojistí jinak než knihovník
 • existuje také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou někomu jinému
 • můžete pojistit všechny možné věci, které jsou pro vás důležité
 • je dobré si vybrat pojistku, která se vztahuje tzv. na novou hodnotu, abyste si mohli v případě pojistné události pořídit stejnou věc, jako byla ta zničená
Reklamace
 • záruční doba je doba, po kterou je prodávající zodpovědný za zboží (a jeho případné vady); když u něj v téhle lhůtě uplatníme reklamaci, musí prodejce produkt zadarmo opravit, vyměnit za nový nebo vrátit peníze
 • za každé zboží ručí prodejce jenom určitou dobu, u jídla je to do data spotřeby, u ostatních věcí zpravidla 2 roky
 • při reklamaci potřebujeme účtenku, pokud ji už nemáme, musíme prodejci nějak prokázat, že jsme produkt koupili u něj, např. výpisem z účtu při platbě kartou nebo převodem, v krajním případě i svědeckou výpovědí
 • následně se sepíše reklamační protokol – doklad, kde je datum přijetí reklamace, popis reklamované vady a způsob vyřízení reklamace
 • prodejce do 3 dnů o reklamaci rozhodne; když reklamaci uzná, má 30 dnů na to, aby ji vyřídil
 • Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgán, kontroluje prodejce a výrobky, které dodávají na trh a chrání práva spotřebitelů
Daně
 • jsou povinná platba do státního rozpočtu; tyto peníze stát používá na placení různých služeb a stará se díky nim např. o silnice, nemocnice, divadla, zoologické zahrady, galerie ale i dětské domovy, podpory nezaměstnaným, atd.
 • daň z příjmu je povinná a zákonem vymahatelná; kdo své příjmy zatají a daně neplatí, může být i odsouzen za daňový únik
 • dělí se na přímé a nepřímé; přímé platíme ze svého příjmu nebo majetku (např. dědická daň, daň z nemovitosti, …)
 • nepřímé daně jsou přičteny k ceně výrobku, který si kupujeme; stát tak může nepřímo ovlivňovat nákupy občanů (např. uvalí větší spotřební daň na alkohol, cigarety a jiné nezdravé věci)
 • daň z přidané hodnoty (DPH) – platí všichni při nákupu většiny zboží a služeb; v různých státech je různě vysoká
Zaměstnanec vs. podnikatel
 • zaměstnanec pracuje pro svého zaměstnavatele a jeho pracovní doba se řídí rozvrhem, který jeho zaměstnavatel určuje; za to od zaměstnavatele dostáváte pravidelný plat
 • zaměstnanec má také každoročně nárok na placenou dovolenou; když onemocní, má nárok na náhradu mzdy; k tomu různé příspěvky na stravné, nebo jiné zaměstnanecké benefity
 • osoba samostatně výdělečně činná (osvč) nemá zaručený pravidelný plat; nemá pevnou pracovní dobu a v podstatě nemá nárok na volné víkendy či placenou dovolenou; svůj čas si organizuje sama
 • na zdravotní i sociální pojištění přispívají u zaměstnanců nejen sami zaměstnanci, ale i jejich zaměstnavatelé; většinou se obě platby odvádějí měsíčně v podobě záloh; osvč si vše odvádí sám
 • každou dovedností, kterou si člověk osvojí, zvyšuje svou šanci uspět na trhu práce a moci si tak lépe diktovat pracovní podmínky
Reklama
 • je propagace výrobku nebo služby a je důležitou součástí jakéhokoli podnikání nebo projektu
 • původním účelem reklamy je informovat, sdělit spotřebiteli, jaký produkt je čím je zajímavý atd.
 • dnešní reklama má za cíli hlavně zaujmout a přesvědčit spotřebitele, že výrobek je výjimečný, že mu přinese ještě něco navíc; k tomuto cíli využívá různé zbraně, tou hlavní je práce s našimi smysly a emocemi
 • marketing je jeden ze způsobů, jak dostat reklamu k cílové skupině
 • základem úspěšné reklamy je srozumitelný jazyk pro příjemce a vhodný komunikační kanál na propagaci výrobku/služby
 • v dnešní době je populární zejména reklama internetová; může mít podobu reklamních bannerů, odkazů na sociálních sítích, mailových spamů a newsletterů nebo virálních videí
 • výborné pokrytí má také televizní reklama

Stáhni si úvodní píseň