Dětské televize

Zajímavé události očima dětských reportérů. Dětské týmy fungují jako zájmové kroužky pod vedením zkušených lektorů. Členové pracují v malé redakci, kde si zkoušejí práci reportérů, kameramanů, střihačů, získávají informace a píšou texty, vystupují před kamerou, natáčejí a stříhají videa, zvuky a grafiku. Televizní reportáže dětských televizí se pak může vysílat v pořadu Zprávičky.