Tryskomyšky dumají nad Přeřekadly.

Studio Kamarád — Tryskomyšky dumají nad Přeřekadly.