Tryskomyši se věnují soudobé poezii.

Studio Kamarád — Tryskomyši se věnují soudobé poezii.