Tryskomyši odjíždějí v bleděmodrém trabantu a mávají.

Studio Kamarád — Tryskomyši odjíždějí v bleděmodrém trabantu a mávají.