Tryskomyšky známkují Haryho písničku..

Studio Kamarád — Tryskomyšky známkují Haryho písničku..