České hlavičky 2013

České hlavičky 2013

Slavnostní vyhlášení vítězů 7.ročníku Českých hlaviček se uskutečnilo za přítomnosti kamer České televize na galavečeru v brněnském divadle Reduta, na kterém byly mladým vědeckým nadějím předány v jednotlivých kategoriích ceny. Obecně uznávaná „Nobelovka“ pro začínající vědce je udělována od roku 2005. Široké veřejnosti se tak představí další studenti, kteří dosáhli vynikajících výsledků na poli vědy. Moderátory galavečera jsou herec Martin Dejdar a herečka a zpěvačka Sára Milfajtová, kteří vytvořili energickou a neokoukanou moderátorskou dvojici. Hraje a zpívá skupina Gipsy.cz. Součástí pořadu jsou předtočené medailonky laureátů jednotlivých kategorií. Slavnostní galavečer se pones v humorném i vážnějším duchu. — „Pokrok není náhodou, ale nutností“, tak zní motto soutěže České hlavičky, která je určena studentům středních škol a která se zaměřuje především na technické a přírodovědné obory. — Soutěž České hlavičky se koná už posedmé. Od jejího vzniku došlo k proměně tématického zaměření některých kategorií, které se zaměřují na trendovější témata, jenž je možné více popularizovat. — Porota, složená z renomovaných českých vědců, uděluje ceny v pěti kategoriích: — MERKUR „Ekonomie a podnikání, cena VŠE - cena se uděluje za práce a projekty z oblasti ekonomie, podnikání a řízení, realizované nebo kompletně zpracované podnikatelské záměry; — FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu; — GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s. - cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie , biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie; — INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“, cena ABB s.r.o. - cena se uděluje za práce a projekty v oblasti informatiky, matematiky, elektrotechniky, programování a komunikace; SANITAS „Život a zdraví člověka“, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR - cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu. — V letošním roce byly v kategoriích Merkur a Genus udělena dvě první místa. Současní laureáti se například zabývali rovnicí výpočtu roční procentní sazby nákladů a její nepřesnou definicí v zákoně, supravodivým setrvačníkem, řetězovými zlomky kvadratických iracionalit, dalšími možnostmi léčby HIV, chalkogenidovými skelnými lumifory pro fotoniku, proteinem 53 a jeho vlivem na nádorová onemocnění a vývojem moderní komunikační aplikace pro studenty.