Byl jednou jeden…

Podcats — Byl jednou jeden…

Senzo, Bella, Gala a Mimo jsou jednak členové poprockové kapely Podcats, ale stejně času jako hraním na hudební nástroje tráví ve videohrách, tedy ne jen jejich hraním, ale vyloženě pohybováním se v nich. Ačkoli nejraději mají fantasy adventury, neštítí se žádného žánru. Ba naopak přirozená zvědavost a vzájemná soutěživost je směřují do všech zákoutí nepřeberného světa videoher. — Tvůrci francouzského animovaného seriálu Éric Chevalier a Nathalie Blanchardová si vzali za cíl dětem poutavou a zábavnou formou představit různé vnitřní principy či opakující se motivy a prvky, s nimiž se setkávají ve videohrách. Ty dnes představují nedílnou součást trávení volného času nejen dětí, ale i dospělých, nicméně ne všichni si jsou vědomi toho, jakým způsobem jsou vidohry koncipovány či odkud přebírají některé své prostředky. Každý díl seriálu se zaměřuje na jedno konkrétní téma, které se zrcadlí v eskapádách zdejších hrdinů, ale následně je ještě formou přístupného poučeného výkladu buďto prezentováno v historickém kontextu či rozebráno s ohledem na jeho roli v utváření hráčského zážitku. Seriál tak divákům představí různé popkulturní fenomény s kořeny v literatuře, filmech i sportu a filosofii, ale také odhalí zákonitosti jednotlivých žánrů i vnitřních mechanismů videoher.