Víceletá gymnázia

Pomáhejme si — Víceletá gymnázia

Někteří z vás budou příští rok skládat a jiní už letos složili přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Co je největší změnou oproti základní škole a co vám může tuto změnu pomoci překlenout, o tom je reportáž v dnešním Pomáhejme si.