Sdružení La Sophia (vzdělání pro opuštěné děti)

Pomáhejme si — Sdružení La Sophia (vzdělání pro opuštěné děti)

Hostem posledního letošního vydání Pomáhejme si bude Yvetta Blanarovičová. Všichni ji určitě znají jako malého, ale šikovného čertíka z pohádky. Ovšem kdo z vás ví, že je zakladatelkou a patronkou sdružení La Sophia, které se snaží umožnit opuštěným dětem získat kvalitní vzdělání a rozvíjet jejich talent? O tom, kdo ji k pomáhání vedl, jak důležité je a jak ona k tomu vede svého syna Matyáše - o tom všem bude dnešní vánoční Pomáhejme si. Dívejte se.