Tvůj soutěžní příspěvek můžeš poslat i poštou na adresu

Ovečka jedéé – Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Nezapomeň přiložit své jméno, věk a e-mailovou nebo poštovní adresu.