Tvůj soutěžní příspěvek můžeš poslat i poštou na adresu

Do světa – Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Na druhou stranu obrázku napiš své jméno, věk a e-mailovou nebo poštovní adresu.