Rozbzuč Déčko

Pozorujte život ve vodě

V rámci čtvrté Boříkovy výzvy se podíváte pod hladinu rybníků či potoků a seznámíte se s jeho malými obyvateli. Budete pozorovat skutečný život ve vodě přímo v terénu a porovnáte ho s obrázky.

Budete potřebovat:

  • lupy či kelímkové lupy
  • nádoby na vodu
  • síťky, štětce, pinzety na lovení hmyzáků
  • určovací klíče
  • badatelský list Ve vodě to žije
  • tužky či pastelky
Pozorujte život ve vodě

Předpoklad života

Rozmyslete si, k jakému potůčku, jezírku či tůňce půjdete na badatelskou výpravu. Vytiskněte si badatelský list Ve vodě to žije a zkuste odhadnout, s jakými živočichy se dnes ve vodě potkáte.

Pozorujte život ve vodě

Jak na to

Než začnete se samotným odlovem, měli byste vědět, jak to dělat, abyste žádnou breberku neporanili. Projděte si sami nebo s rodiči
pravidla pro bezpečný odchyt hmyzáků

Pozorujte život ve vodě

Pozorování

A teď už se můžete vydat k vybranému potůčku nebo tůňce. Ulovte hmyzáky a zkuste si je určit a třeba i nakreslit. Nezapomeňte ale, že po 10–15 minutách je třeba bezobratlé vypustit zpět do vody (na místa, kde jste je ulovili).

Pozorujte život ve vodě

Potvrzení

Nakonec se podívejte na svůj předpoklad, který jste dělali úplně na začátku. Koho jste čekali, že ve vodě najdete? Koho jste skutečně objevili? Co vás nejvíc překvapilo?

Pozorujte život ve vodě