Rozbzuč Déčko

Vytvořte si okno do země

V sedmé Boříkově výzvě si vyrobíte okno do země, díky kterému nahlédnete do tajemných míst, kam slunce téměř nesvítí, a objevíte živočichy, kteří žijí ve stínu.

Budete potřebovat:

  • kus kartonu
  • cihlu
  • dlaždice nebo prkno
  • lupy či kelímkové lupy pro pozorování
  • pinzetu
  • papír a tužku
Okno do země

Odhad života

Ve stínu to žije! Ale co? Popovídejte si o tom, co asi najdete, když se podíváte někam, kam sluneční paprsky nesvítí – pod kameny, kořeny, listí, do hlíny. Jací živočichové a kde asi by se mohli nacházet? Svůj odhad zapište nebo zakreslete.

Okno do země

Lov

Vyrazte hledat místo, kde se hmyz schovává před světlem. Dobrý úkryt bývá třeba pod kamenem nebo dřevem. Zvedněte hmyzí úkryt, rychle zdejší život prozkoumejte a opět kámen či dřevo vraťte na původní místo. Hmyzáky můžete pozorovat na místě nebo je šetrně přenést do kelímkové lupy či jiné nádoby.

Než začnete se samotným odlovem, měli byste vědět, jak to dělat, abyste žádnou breberku neporanili. Projděte si sami nebo s rodiči pravidla pro bezpečný odchyt hmyzáků.

Okno do země

Pozorování a určování

Po úspěšném lovu můžete pozorovat a určovat druhy. Kdo chce, může si hmyzáky překreslit – překreslování vás nutí sledovat živočicha do větších detailů. Nezapomeňte ale, že po 10 minutách je třeba bezobratlé vypustit zpět na místa, kde jste je ulovili.

Okno do země

Vlastní okno do země

Pokud máte kde (v zahradě, před domem, v lese, na louce ve vašem okolí), vytvořte si své vlastní „okno do země“. Místo, kde můžete opakovaně pozorovat život ve stínu. Stačí na vhodné místo položit na zem (do trávy, listí, ke kořenům stromů) prkno, cihlu, kámen, špalek, zatíženou látku či karton. Okno otvírejte vždy jen na malou chvíli a pak ho opatrně zavřete.

Okno do země

Potvrzení

Nakonec se podívejte na svůj odhad, který jste dělali úplně na začátku. Koho jste čekali, že ve stínu najdete? Koho jste skutečně objevili? Co vás nejvíc překvapilo?

Okno do země