Rozbzuč Déčko

Oživte si modely bez obratlů

V páté Boříkově výzvě si vytvoříte vlastní hmyzáky a poznáte, jak vypadají a žijí. Společně prozkoumáte tvary, barvy i detaily.

Budete potřebovat:

  • přírodniny
  • hlínu (modelínu nebo samotvrdnoucí hmotu)
  • papíry
  • podložky
  • tužky
  • pastelky
  • knížky či určovací klíče
Oživte si modely bez obratlů

Výběr modelu

Můžete tvořit každý sám nebo ve skupině. Vyberte jednoho či dva bezobratlé živočichy a na vhodném místě je sledujte. Prozkoumejte tvar a barvu jeho těla i to, jak žije.

Oživte si modely bez obratlů

Hledání přírodnin

Vydejte na průzkum okolí a nasbírejte vhodné přírodniny, ze kterých pak budete tvořit.

Oživte si modely bez obratlů

Tvorba 2D modelu

Zkuste si sestavit plochý model vybraného hmyzáka. Můžete ho vyskládat nebo nalepit na papír nebo jen tak na zem. Pokud je vás víc, můžete udělat i malou vernisáž a prohlédnout si výtvory ostatních.

Oživte si modely bez obratlů

Tvorba 3D modelu

Vytvořte „postavičku“ vybraného hmyzáka či breberky. Jako základ můžete použít hlínu, modelínu nebo samotvrdnoucí hmotu. Základ doplňte přírodninami (kamínky, listy, větvičky či plody použijte jako křídla, nohy, kusadla, krovky). Pokud je třeba, můžete některé části zvýraznit tužkou či pastelkami.

Oživte si modely bez obratlů

Nalezení ideálního místa

Vytvořte galerii pod širým nebem a nainstalujte svá díla na vhodná místa – taková, kde se bude bezobratlý model cítit dobře (pokud by byl živý, měl by zde potravu či úkryt).

Oživte si modely bez obratlů

Hra

Zahrajte si se svými výtvory. Je určitě zábavnější, když vás na hru bude víc, ale pokud máte jen jeden model, zkuste se do něho vžít a vymyslet si svůj příběh. Vyrobili jste si třeba mnohonožku? Co si dáte k snědku nebo před kým se musíte schovat a kam? Určitě vás napadne spousta dalších možností, jak příběh rozvinout…

Oživte si modely bez obratlů