Společenská hra Kris Kros Travel

Divácká otázka na měsíc květen
Jak se nazývá ozdobený kmen stromu, který se tradičně vztyčuje v době jarních slavností?

vlajka
májka
chvojka