Jak naladit Déčko?

Děti, poproste rodiče, aby vám naladili Déčko. Tady je podrobný návod:

(Orientační princip, konkrétní postup se pro jednotlivá zařízení různí)
Kanál ČT :D / ČT art je dostupný v pozemním digitálním vysílání v Multiplexu 1a (MUX 1a / RS7).

Na většině přijímačů s tunerem DVB-T proběhne doladění nové programové pozice automaticky. Pokud automatické naladění neproběhne, je třeba vstoupit do ovládacího MENU a v sekci NASTAVENÍ (SETTING) zvolit funkci LADĚNÍ (TUNE). Optimální je zvolit režim MANUÁLNÍ LADĚNÍ (MANUAL) a nastavit vyhledávání dle čísla kanálu v místě příjmu.

V režimu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ (AUTOMATIC) dojde k proladění všech dostupných kanálů v místě příjmu – tento způsob ladění je pomalejší a může mít i některé další nevýhody: mohou se naladit kanály, o které divák nemá zájem, např. i proto, že mají horší signál.

Pokud je při manuálním ladění třeba zadat kmitočet požadovaného kanálu, lze použít tuto tabulku. Kanály jednotlivých pozemních vysílačů je možno vyhledat zde. Kanál ČT:D / ČT art je možné od 31. 8. 2013 přijímat i z družice na stejné pozici jako všechny ostatní programy ČT (Astra 3B - 23,5° východně), viz následující. Je dostupný také v kabelových rozvodech.

Divákům, kteří budou mít s naladěním problémy, je připraveno pomoci Divácké centrum České televize na čísle 261 136 113.

Program ČT:D / ČT art je dostupný v pozemním digitálním vysílání v rozšíření multiplexu veřejné služby MPX1a, který využívá pronajatou kapacitu některých regionálních síti (v současnosti RS7, RS10). Probíhají jednání o pronájmu další kapacity pro MPX1a s cílem dosáhnout plánovaného pokrytí 95 % obyvatelstva ČR.